Visie en missie

Missie

Wij zijn voor onze kinderen “de sprong naar hun toekomst”. In een huislijke, veilige en uitdagende omgeving staan de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs (gesprek, werk, spel en viering) centraal. Kwalitatief goed onderwijs komt bij ons voort uit een samenwerking tussen ouders-leerkracht-kind-omgeving. De balans tussen denken, doen en voelen vormt een stevige basis voor die toekomst.

Visie

Visie op kennisontwikkeling

Ons onderwijs doet recht aan de totale ontwikkeling van het kind, waarbij de leervoorwaarden vorm worden gegeven door de vier pijlers van het Jenaplanonderwijs, zoals hierboven benoemd. Wij streven naar een balans tussen deze basisprincipes zowel in de cursus- als de basisgroepen. Binnen onze school werken wij aan kennisontwikkeling door hier gezamenlijk verantwoording over te dragen middels gebruik te maken van: (onderwijs)methodieken, (klasoverstijgende) projecten, (digitale) hulpmiddelen binnen een veilige, uitdagende leeromgeving waarbij ruimte is voor de persoonlijke groei van ieder kind.

Visie op persoonsvorming

Binnen onze school creëren wij samen met de leerlingen en ouders een uitdagende, rijke en inspirerende omgeving die kinderen uitdaagt en stimuleert het beste uit zichzelf te halen. Op sociaal en emotioneel vlak leren de kinderen, met behulp van de Kanjertraining, aandacht en acceptatie te hebben voor onderlinge verschillen en hiermee om te gaan. Door middel van een grote verscheidenheid aan onderwijsactiviteiten leren de kinderen zichzelf te presenteren, een kritische houding aan te nemen en een stevige groepsband op te bouwen.

Visie op maatschappelijke toerusting van leerlingen

Na het doorlopen van ons onderwijs, waarin leven en werken centraal staan, verlaten onze leerlingen de school als kritische, zelfstandige, sociale, communicatief vaardige wereldburgers. De kern van onze burgerschapsvorming kenmerkt zich dan ook door gelijkwaardigheid!

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details