De school

Bijzondere activiteiten

Schoolkamp groep 3 t/m 8

In het begin van ieder schooljaar gaan de leerlingen van de midden- en bovenbouw met hun basisgroep voor drie dagen op kamp. Zo leren de kinderen elkaar snel én goed kennen en maken ze elkaar ook mee buiten school.

Creatief Blok

Iedere vrijdagmiddag worden de leerlingen van groep 5 t/m 8 verdeeld in groepen van ongeveer twintig leerlingen. Tijdens dit blok nemen zij deel aan creatieve activiteiten zoals koken, textiele werkvormen, houtbewerking, techniek, gymnastiek, beeldende vorming en dans.

Kunstmenu

Niet alleen de cognitieve, maar ook de creatieve vakken komen bij ons aan bod. Dat gaat verder dan alleen in de klas werken, want er is zoveel te zien, voelen, horen en te ruiken. Daarom heeft De Trampoline een abonnement op het Kunstmenu. Dit is een samenhangend activiteitenprogramma waarbij kinderen kennismaken met de zes kunstdisciplines: muziek, dans, film, literatuur, theater en beeldende kunst. Deze lessen worden uitgevoerd door professionals van ZOM, centrum voor muziek, dans en cultuureducatie.

Excursies

In het kader van projecten, onderwerpen uit lessen of activiteiten worden uitstapjes gepland. De groepsleerkracht informeert je hier tijdig over via de mail, indien de groep waarin jouw kind zit op pad gaat.

Vieringen

De vieringen worden altijd met veel zorg en enthousiasme georganiseerd. In de schoolkalender vind je al deze festiviteiten terug. Als ouder krijg je tijdig een bericht over de vieringen, zodat je je tijdig kunt opgeven als hulpouder.

Weekafsluiting

Iedere vrijdag verzorgt één van de basisgroepen de weekafsluiting met een toneelstukje, lied, dans of andere activiteit. Dit doen we samen met de ouders, opa’s en oma’s in de aula van de school.

Communie

Omdat wij een openbare basisschool zijn, is het niet vanzelfsprekend dat de leerlingen de communie doen. Uiteraard is dit wel mogelijk! De leerkracht(en) van groep 4 start(en) de eerste bijeenkomst op, waarna de rest van de organisaties wordt overgelaten aan de ouders. 

Schoolverlatersdagen

De leerlingen van groep 8 sluiten hun basisschoolperiode af met het schoolverlaterskamp, gevolgd door de afscheidsavond. Er wordt een musical opgevoerd en de leerlingen worden nog een keer toegezongen of toegesproken door de leerkrachten. Met een lach en een traan nemen we afscheid van onze achtstejaars. 

Over kosten van het schoolverlaterskamp e.d. ontvang je tijdig een bericht.

Opa- en omadag

Elke twee jaar organiseren wij opa- en omadag. Grootouders hebben een belangrijke plek in het leven van hun ‘kleine spruiten’. Tijdens deze dag zetten we deze lieve mensen in het zonnetje met allerlei gezellige activiteiten.

Contact opnemen met De Trampoline

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details