De school

Medezeggenschapsraad

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMS) is bepaald dat iedere school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De inspraak van deze raad is vastgelegd in een reglement. De MR kan gevraagd en ongevraagd adviezen kenbaar maken of voorstellen doen.

Medezeggenschapsraad De Trampoline

De medezeggenschapsraad zijn zowel leerkrachten als ouders van de school vertegenwoordigd. Het aanspreekpunt van de MR is Tamara Dassen.

Personeelsgeleding

Mevr. T. Dassen (Voorzitter)
Dhr. K. Schroijen (Secretaris) 
Dhr. I. Johnen

Oudergeleding

Dhr. M. James
Dhr. J. Schreijen
Dhr. R. Lammers

Adviseur

 Dhr. J. Bejas (Directeur)

Indien je een vergadering wilt bijwonen, kun je dat van tevoren kenbaar maken bij de voorzitter. 

Contact opnemen met De Trampoline

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details