De school

– Organisatie

Welke
uitgangspunten van het Jenaplan gebruiken wij?

De grondlegger van het jenaplanonderwijs Peter Petersen onderscheidt in zijn visie op onderwijs een aantal basisprincipes die gaan over de mens, maatschappij en opvoeding. Deze basisprincipes zijn ook terug te vinden in de organisatievorm van obs De Trampoline. Bovendien is ons onderwijs ook gebaseerd op vier pijlers uit het jenaplansysteem, namelijk gesprek, spel, viering en werk.

Kinderen mogen zich niet gevangen voelen. Daarom heerst er een redelijk ongedwongen sfeer die een zekere mate van vrijheid mogelijk maakt. Deze structuur stimuleert de sociale ontwikkeling van jouw kind. Het meest opvallende is het feit dat kinderen deel uitmaken van een cursusgroep én een basisgroep.

De cursusgroepen

In de ochtend starten wij in de cursusgroep, waar we de basisvakken rekenen, taal en lezen behandelen met kinderen van één en dezelfde leeftijd. Binnen de cursusgroepen ontstaan niveaugroepen, zodat we zo goed mogelijk onderwijs op maat kunnen geven. Daarnaast komt het ook voor dat een leerling de lesstof van een bepaald vak vooruit is. Voor deze leerlingen wordt een aparte cursusgroep samengesteld. Ditzelfde geldt ook voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben.

De basisgroepen

Op De Trampoline zitten kinderen van drie verschillende leeftijden samen in een klas. Iedere basisgroep heeft een eigen naam, zoals de Koeienweide of de IJsberen. De klas is ook aangekleed naar deze benaming. Iedereen kan binnen de basisgroep op zijn of haar eigen niveau meedoen, omdat de lesstof gericht is op de verschillende leeftijden.

De gedachte achter de verschillende leeftijden heeft enorme voordelen. Kinderen leren samenwerken, leren van elkaar en ze leren elkaar te helpen. Ook wisselt de ‘status’ van het kind ieder jaar. Ze beginnen als de jongst’ en schuiven ieder jaar verder door tot de oudste. Daarna begint de cyclus weer opnieuw in de nieuwe basisgroep. 

Kinderen die van nature een beetje bazig zijn, leren als de jongste dat ze niet altijd eerste viool kunnen spelen. Onzekere kinderen zien het als een openbaring dat ze de rol van de oudste krijgen.

In de basisgroep werken we aan wereldoriënterende thema’s. De duur van de thema’s hangt af van het onderwerp en de interesse van de kinderen. Dit kan variëren van 1 tot 4 weken. Ook besteden we veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Ze leren praten over gevoelens, voor elkaar op te komen en respect te hebben voor elkaar. Dit doen we zowel in de dagelijkse gang van zaken als in een rollenspel.

Kanjertraining

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te kunnen volgen, gebruiken we het Kanjer Volg- en Adviessysteem dat hoort bij onze Kanjertraining. Deze werkwijze wordt in iedere groep toegepast. We willen zorgen voor een goed pedagogisch klimaat op onze school. We richten ons op het vergroten van de sociale vaardigheden en het oplossend vermogen van onze leerlingen.

Contact opnemen met De Trampoline

    Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details